Bài viết mới cập nhật

Suối tóc…

Như vậy gọi là “suối tóc” được chưa? Tóc em dài em cài hoa lý, miệng em cười có ý… anh thương....

Xem thêm

“Giải mã” mã vạch

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.

Xem thêm